Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /index.php on line 5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /admin/functions/bm_mysql.php on line 5
BioRCP Oprogramowanie do rejestracji czasu pracy i ewidencji obecności pracowników. - Biometria.pl

BioRCP Oprogramowanie do rejestracji czasu pracy i ewidencji obecności pracowników.

BioRCP Oprogramowanie do rejestracji czasu pracy i ewidencji obecności pracowników.

Oprogramowanie BioRCP służy do kompleksowego zarządzania Systemem Rejestracji Czasu Pracy. System BioRCP składa się z części sprzętowej ( terminale do ewidencji wejść i wyjść pracowników) oraz oprogramowania zarządzającego. Za każdym razem, gdy pracownik rozpoczyna i kończy pracę, dokonuje rejestracji poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej/linii papilarnych do rejestratora. Zdarzenia te są zapisywane w pamięci urządzenia, a następnie pobierane do bazy danych programu BioRCP. Zdarzenia mogą być także dodane ręcznie przez uprawnionego administratora, wszelkie modyfikacje są zapamiętywane. Na podstawie ewidencji wejść i wyjść oraz definiowanych wcześniej harmonogramów pracy BioRCP rozlicza czas pracy pracowników.

BioRCP posiada rozbudowany moduł raportowania. Dla każdego raportowania dostępne są szczegółowe rozliczenia dni i okresu pracy z uwzględnieniem: fizycznego pobytu, czasu zaliczonego, nieobecności planowanych, wyjść służbowych, spóźnień, godzin nadliczbowych.

 

BioRCP może współpracować z oprogramowaniem BioStar do zarządzania kontrolą dostępu. BioRCP umożliwia także integrację z programami kadrowo-płacowymi.

 

Podstawowe funkcje:

 1. Obliczanie czasu pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy z uwzględnieniem regulaminów obowiązujących w firmie,
 2. Rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święte,
 3. Naliczanie nadgodzin średniotygodniowych, dobowych 50 %, 100%,
 4. Wyliczanie nadgodzin na podstawie pozwolenia na nadgodziny nadawanego w określonym dniu z określonym dniu z określonym limitem lub domyślnie,
 5. Czas pracy w nocy, w soboty i niedziele,
 6. Raportowanie spóźnień,
 7. Nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych definiowanych przez użytkownika,
 8. Wyjście prywatne, służbowe,
 9. Możliwość tworzenia grup pracowników z własnych kalendarzem pracy,
 10. Zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł,
 11. Korekcja zdarzeń,
 12. Nielimitowana liczba rejestratorów/pracowników,
 13. Import danych z plików tekstowych,
 14. Raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników,
 15. Wyliczanie czasu pracy podczas nieobecności służbowych.

 

BioRCP – oprogramowanie do Rejestracji Czasu Pracy.

 1. Plan pracy

Program umożliwia wyliczanie czasu pracy na podstawie wcześniej skonfigurowanych harmonogramów.

 1. Automatyczne generowanie planu pracy.

Program wykorzystując mechanizmy rozliczania na podstawie zestawu schematów, potrafi samodzielnie określić godzinę rozpoczęcia pracy oraz przyjąć właściwe parametry do wyliczenia czasu pracy na podstawie zarejestrowanych godzin wejścia do pracy.

 1. Urlopy i nieobecności.

Program umożliwia planowanie urlopów, a następnie przekształcanie w urlopy i nieobecności. Ewidencja urlopów umożliwia wyliczanie ilości urlopów wykorzystanych i do odebrania. We wszystkich raportach uwzględniane są absencje i wynikające z nich godziny zaliczane do czasu pracy lub nie.

        4. Raporty i analizy.

Raporty mogą być wykonywane zarówno dla pojedynczych pracowników jak i dla dowolnej grupy organizacyjnej. Aktualnie program udostępnia ponad 10 różnych zestawień, w różny sposób prezentujące czas pracy.

 1. Ewidencja nadgodzin.

Do pracy w nadgodzinach pracownicy mogą być uprawnieni globalnie, bądź uprawnienia takie mogą być nadawane indywidualnie i jednorazowo.

 1. Zdarzenia wejść i wyjść.

W celu zapewnienia poprawnej analizy czasu pracy program dostarcza dodatkowe narzędzia umożliwiające poprawienie, dopisywanie i usuwanie zdarzeń ( wejść/wyjść).

 

 

 

Promocja

FaceStation

FaceStation
Najnowszej Generacji Terminal Rozpoznawania Twarzy

BioStation T2

BioStation T2
Terminal IP na linie papilarne z detekcją twarzy.

Aktualności

Polityka Prywatności CARDCO Sp. z o.o.,

Klauzula informacyjna.

Xpass S2

Najnowszej generacji czytnik kart zbliżeniowych Xpass S2. Multi smartcard.

Securex 2014

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej ekspozycji na Targach Securex w dniach 8-11.04.2014 r.
Pwi...

O biometrii

Biometria jest najbezpieczniejszym i najwygodniejszym narzędziem służącym do autoryzacji. Nie może zostać pożyczona, skradziona czy zapomniana a jej podrobienie jest praktycznie niemożliwe.

Biometria może być zintegrowana z każdą aplikacją wymagającą zabezpieczeń, kontroli dostępu i identyfikacji oraz weryfikacji ludzi.

Biometria może być zdefiniowana jako sposób rozpoznawania i identyfikacji osobistej opartej na cechach fizycznych i behawioralnych.

więcej...
czytniki biometryczne producent, rejestracja czasu pracy cardco producent kart zbliżeniowych, plastikowych kontakt producent czytników do wbudowania w drzwi do kontroli dostępu